Ułatwienia dla najmniejszych graczy na rynku

2016-12-12

W ramach tzw. „Konstytucji Biznesu” Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało projekt ustawy Prawo przedsiębiorców, w której znalazły się m.in. zapisy uznające osoby, które z prowadzonej działalności uzyskują stosunkowo niewielkie dochody, za nieprowadzące działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 w/w projektu nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, która nie jest ujawniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej i jej przychód z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50%  kwoty minimalnego wynagrodzenia. 
Wobec podniesienia od przyszłego roku minimalnego wynagrodzenia do poziomu 2.000,00 zł brutto, osoby prowadzące działalność, której przychód nie będzie przekraczał kwoty 1.000,00 zł miesięcznie, nie będą uznawane za prowadzące działalność gospodarczą. To duże ułatwienie dla osób prowadzących np. okazjonalną sprzedaż na portalach aukcyjnych, udzielających korepetycji czy świadczących drobne roboty budowlane – tzw. złote rączki. 
Planowane wejście w życie ustawy jest na koniec obecnego, bądź początek przyszłego roku.

Piotr Piotrowski, prawnik