Ulga na start

2016-12-12

Zgodnie z projektem ogłoszonej przez Ministerstwo Rozwoju tzw. „Konstytucji Biznesu” początkujący przedsiębiorcy będą zwolnieni ze składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Przedmiotowa regulacja ma być zachętą dla rozpoczynających działalność, którzy w pierwszych miesiącach jej prowadzenia narażeni są na znaczne wydatki, a jednocześnie jeszcze nie osiągają planowanych przychodów. 

Ponadto po upływie tego terminu, przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z płacenia tzw. małego ZUS przez kolejne dwa lata (obecnie 162,73 złote - bez ubezpieczenia chorobowego).  
Po upływie dwóch lat i sześciu miesięcy przedsiębiorca będzie zobowiązany do opłacania składek w pełnej wysokości. 
Piotr Piotrowski, prawnik