Europejski nakaz zabezpieczenia

2016-12-12

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającym procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych (Numer CELEX: 32014R0655) został wprowadzony nowy instrument umożliwiający zablokowanie środków na rachunku bankowym dłużnika państwa członkowskiego Unii Europejskiej, niezależnie od państwa w jakim jest on prowadzony  (wyjątkiem są rachunki bankowe w Danii oraz Zjednoczonym Królestwie). 
Zgodnie z Rozporządzeniem wierzyciel będzie mógł zabezpieczyć pieniądze na koncie dłużnika, a nakaz wydany w jednym kraju unijnym będzie uznawany w innych. 
Ważna informacja dla wierzyciela – będzie istaniała możliwość zabezpieczenia roszczenia już przed wszczęciem procesu (możliwe także w trakcie i po wydaniu wyroku). 
Nakaz ma wejść w życie 18 stycznia 2017 roku. Obecnie polskie Ministrestwo Sprawiedliwości prowadzi prace nad projektem nowelizacji polskiego kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw, które to zmiany mają umożliwić funkcjonowanie nakazu zabezpieczenia w polskim porządku prawnym. 
        

Piotr Piotrowski, prawnik