Złagodzenie wymogów prawa pracy wobec przedsiębiorców zatrudniających nie więcej niż 50 pracowników

2016-12-12

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców stanowiący element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”, przewiduje liczne złogodzenia przepisów w zakresie prawa pracy. 
Planowanym ukłonem względem niewielkich podmiotów gospodarczych ma być między innymi  podniesienie progów dotyczących obowiązku ustalania regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy z 20 do 50 pracowników. Pracodawcy zatrudniający poniżej 50 pracowników będą mogli fakultatywnie ustalać regulamin wynagradzania i regulamin pracy, przy czym pracodawcy zatrudniający nie mniej niż 20 i mniej niż 50 pracowników, u których działa zakładowa organizacja związkowa, będą ustalać regulamin wynagradzania i regulamin pracy, jeżeli z wnioskiem w tym zakresie wystąpi zakładowa organizacja związkowa.

Joanna Surma, radca prawny