Nadzór satelitarny dla przewoźników drogowych

2016-12-12

Zgodnie z projektem ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, samochody przewożące niektóre towary, w tym wyroby akcyzowe (np. paliwa) mają być kontrolowane za pomocą lokalizatora. Celem planowanych zmian ma być ograniczenie tzw. szarej strefy. 
Według projektu firmy transportowe i kierowcy będą zobowiązani rejestrować przewozy paliw, alkoholu i tytoniu w specjalnym systemie elektronicznym. Najpóźniej na 3 godziny przed wyjazdem z ładunkiem, podmiot wysyłający zobowiązany będzie zgłosić przewóz. W zgłoszeniu konieczne będą informacje dotyczące min. daty, rodzaju oraz ilości towaru, miejsca załadunku i rozładunku, dane identyfikacji podatkowej nadawcy i odbiorcy. Po zgłoszeniu otrzyma ono indywidualny numer i trafi do specjalnego rejestru. Za brak rejestracji lub użytkowania lokalizatora (GPS) na podmioty obowiązane nakładana będzie kara pieniężna w wysokości 46% wartości przewożonego towaru albo 20 000 zł (w przypadku tranzytu).
Ustawa ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.


Piotr Piotrowski, prawnik