Mała ustawa o innowacyjności

2016-12-29

Dnia 4 listopada 2016 r. Sejm RP za zgodą wszystkich obecnych posłów uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej.


Celem nowych przepisów jest premiowanie start-upów, innowacyjnych przedsiębiorców, naukowców czy wynalazców poprzez wprowadzenie szeregu ulg i udogodnień. 

Wprowadzone zmiany przede wszystkim zlikwidują podatek dochodowy od własności intelektualnej wnoszonej do spółki (od 1 stycznia 2017 r.). Ponadto będzie możliwe odliczenie od podatków kosztów uzyskania patentów.

Celem ustawy jest także zwiększenie kwot kwalifikowanych kosztów przeznaczonych na badania i rozwój do 50% dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz 50% wydatków osobowych oraz 30% pozostałych kosztów dla dużych przedsiębiorców.

Zgodnie ze zmianą zostanie też wydłużony do 6 lat okresu na odliczanie od podatków kosztów badań i rozwoju.

Piotr Piotrowski, prawnik