Wyższe wynagrodzenie za pracę na start

2017-01-02

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zmieni się sposób wynagradzania pracowników w pierwszym roku ich zatrudnienia. Dotychczas obowiązywał przepis pozwalający pracodawcy na ustalenie wynagrodzenia pracowniczego w pierwszym roku jego zatrudnienia, na poziomie poniżej pensji minimalnej.

Zgodnie z uchylonym art. 6 ust. 2 wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie mogła być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznaczało to różnicowanie w minimalnych zarobkach nowozatrudnionego i pracownika z większym stażem. W związku z uchyleniem przepisu zostało ono zlikwidowane.

Zgodnie ze wcześniejszym podniesieniem minimalnego wynagrodzenia, wynosi ono obecnie 2000,00 zł brutto.

Zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Piotr Piotrowski, prawnik