Zmiana limitu transakcji gotówkowych

2017-01-10

Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej w art. 22 ust. 1 pkt 2 limit jednorazowej transakcji został obniżony do kwoty 15.000,00 zł (poprzednio obowiązywał limit: 15.000,00 euro). Transakcje dokonywane w walutach obcych będą przeliczane na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Zmiany zostały także dokonane w przepisach podatkowych. Zgodnie z art. 22 p Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą nie zliczą do kosztów uzyskania przychodu kosztu w części w jakiej transakcja została dokonana bez pośrednictwa rachunku bankowego.

Innymi słowy w przypadku dokonania transakcji powyżej 15.000,00 zł gotówką, nie będzie możliwym zliczenie części zapłaty powyżej tej kwoty do kosztów uzyskania przychodu.

Piotr Piotrowski, prawnik