Planowane zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

2017-02-10

Zasady wykonywania pracy przez pracowników tymczasowych regulowane są przez ustawę z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (dalej: Ustawa). W związku z przyjętym projektem nowelizacji Ustawy, szykują się duże zmiany w zakresie zatrudniania pracownic tymczasowych w ciąży. Zmiany te mają na celu zwiększenie ich ochrony w związku z macierzyństwem.  

Obecnie umowa zawarta pomiędzy kobietą a agencją pracy tymczasowej, rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki była zawarta - nawet w sytuacji, gdy znajduje się ona w zaawansowanej ciąży. Nie znajdują tu bowiem zastosowania przepisy Kodeksu pracy w przedmiocie ochrony stosunku pracy w związku z macierzyństwem.

Po wprowadzonych zmianach, umowa kończąca się przynajmniej w 3 miesiącu ciąży, automatycznie będzie przedłużana do dnia porodu.

Obowiązywanie umowy do dnia porodu ma oznaczać dla pracownicy także możliwość uzyskania przez kobietę zasiłku macierzyńskiego.

Planowane zmiany mają wejść w życie prawdopodobnie w połowie bieżącego roku.

Piotr Piotrowski, prawnik