Rozliczenie podatku dochodowego przez fiskus

2017-03-06

Zgodnie z przyjętym projektem nowelizującym ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych nastąpić mają zmiany w przedmiocie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jedną z najważniejszych nowości ma być sporządzanie przez urzędy skarbowe dla osób rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem oraz osób samotnie wychowujących dzieci, tzw. zeznań podatkowych.

Urząd w upływie 5 dni roboczych poinformuje podatnika o przygotowanym zeznaniu. Ten będzie mógł je przyjąć lub odrzucić. Brak reakcji będzie skutkował tzw. milczącą zgodą, czyli domniemaniem przyjęcia zeznania podatkowego.

Znowelizowana ustawa wejdzie w życie prawdopodobnie 15 marca 2017 r.

Piotr Piotrowski, prawnik