Zmiany w kredytach hipotecznych

2017-03-06

Dnia 24 lutego 2017 Sejm RP przyjął ustawę o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (dalej: Ustawa). Celem nowej Ustawy są zmiany w dotychczasowych sposobach zawierania umów kredytów hipotecznych oraz większa ochrona kredytobiorców.

Zgodnie z Ustawą kredyty będą mogły być udzielane tylko przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowe (SKOK). Niedopuszczalne więc będzie udzielanie kredytów hipotecznych przez tzw. firmy pożyczkowe. Ograniczenie kręgu podmiotowego uprawnionych do ich udzielenia, pozwoli na ścisły nadzór przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Jedna z najważniejszych zmian będzie dotyczyła waluty w której udzielony zostanie kredyt. Będzie on udzielany w walucie w której konsument uzyskuje większość swoich dochodów.  Oznacza to, że osoba zarabiająca np. w złotówkach nie otrzyma kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich.

Nadto Ustawa wprowadza zakaz uzależnienia zawarcia umowy o kredyt hipoteczny od zakupu innego produktu finansowego. Dotychczas częstą praktyką było uzależnienie zawarcia umowy kredytu, od zawarcia np. umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowego itp. Dopuszczalne będzie jednak zaoferowanie przez udzielającego kredytu hipotecznego korzystniejszych warunków, przy skorzystaniu z innej oferty podmiotu uprawnionego.

Obecnie nad treścią Ustawy pochyla się Senat.

Piotr Piotrowski, prawnik