Nowelizacja Kodeksu karnego w przedmiocie przepadku

2017-04-28

Sejm RP uchwalił projekt ustawy nowelizującej Kodeks karny. Zmiany dotycząc między innymi przepadku mienia pochodzącego z przestępstwa.

Możliwy będzie przepadek przedsiębiorstwa, należącego do osoby fizycznej, w sytuacji gdy przy jego pomocy popełniano groźne przestępstwa. Dotyczyć to ma przede wszystkim przestępstwa „prania brudnych pieniędzy” czy wyłudzania podatków. Nie będzie dopuszczalne stosowanie przepadku w sytuacji gdy "byłoby to niewspółmierne do przestępstwa", wina właściciela firmy nie byłaby wielka lub rozmiar wyrządzonej szkody nie był znaczny.

Przepadek mienia będzie mógł dotyczyć osób trzecich, którym zostało ono przekazane nieodpłatnie lub po zaniżonej cenie.

Ponadto nowe przepisy wprowadzają możliwość przeprowadzania kontroli mienia oskarżonego za okres pięciu lat przed popełnieniem przestępstwa.

Co ważne, ciężar dowodu w odniesieniu do korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa przejdzie na oskarżonego przy przestępstwach zagrożonych karą co najmniej 5 lat pozbawienia wolności.

Piotr Piotrowski, prawnik