Dematerializacji akcji spółek handlowych

2017-04-28

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi pracę nad nowelizacją ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Przedstawiona przez Ministra Finansów nowelizacja przewiduje dematerializacje wszystkich akcji. Projekt dotyczy obu spółek w których odbywa się obrót akcjami czyli spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółki akcyjnej.

Celem zmian jest wprowadzenie większej transparentności w obrocie akcjami. Ma ograniczyć niepewność akcjonariuszy oraz wspomóc wymianę informacji w sprawach podatkowych. Zmiana pozwoli organom administracji podatkowej na uzyskiwanie informacji o akcjonariuszach dysponujących tzw. akcjami na okaziciela.

Nadto po wprowadzonej nowelizacji niedopuszczalne będzie wydawanie przez spółkę dokumentów akcji. Wszelkie informacje w przedmiocie akcji będą miały formę elektroniczną i znajdą się w bazach danych. Bazy te będą zarządzane  przez podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych w postaci zdematerializowanej.

Ustawa prawdopodobnie wejdzie w życie w lipcu 2018 r.

Piotr Piotrowski, prawnik