Zmiany w zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet

2017-04-28

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nastąpią zmiany w zasadach zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet.

Skutkiem nowelizacji będzie niemożność stosowania zwykłego podpisu elektronicznego w tzw. trybie S-24 pozwalającym na założenie spółki przy użyciu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Dopuszczalne będzie zastosowanie jedynie podpisu kwalifikowanego lub potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Jak twierdzą autorzy nowelizacji ma ona na celu podniesienie bezpieczeństwa obrotu prawnego przy zakładaniu spółki.

Piotr Piotrowski, prawnik