Zmiany w przepisach dotyczących kierowców

2018-01-08

 

Od 4 czerwca 2018 r. wejdą w życie nowe przepisy dot. Kierowców. Zmiany nastąpią m. in. w „systemie rozliczeń” punktów karnych za wykroczenia drogowe. Obecnie, osobie która przekroczy 24 punkty odbierane jest prawo jazdy, a żeby te uprawnienia odzyskać wymagane jest ponowne zdanie egzaminu. Do 4 czerwca 2018 r. kierowcy z dłuższym stażem mogą również uczestniczyć w specjalnych szkoleniu organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Dzięki takim zajęciom istnieje możliwość usunięcia 6 punktów karnych z rejestru.

 Od 4 czerwca 2018 roku kierowca, który przekroczy 24 punkty karne, nie straci prawa jazdy, a jedynie zostanie skierowany przez starostę na kurs reedukacyjny związany z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Po ukończeniu kursu reedukacyjnego kierowca będzie miał obowiązek przedstawienia w starostwie zaświadczenia o ukończeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu.

Warto także zwrócić uwagę na zmianę dotyczącą samego przyznawania punktów karnych. Od 4 czerwca 2018 r., kierowca który popełni kilka naruszeń w ruchu drogowym, nie będzie mógł otrzymać jednorazowo więcej niż 10 punktów karnych.

Dominik Kruszyna, prawnik