Jednolity Plik Kontrolny dla mikroprzedsiębiorców

2018-02-19

Od stycznia 2018 r. na każdym mikroprzedsiębiorcy (a więc przedsiębiorcy, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro), który rozlicza podatek VAT, spoczywa obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłania jej w wersji elektronicznej w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT. Dokument generowany jest przez system finansowo-księgowy, z którego korzysta przedsiębiorca oraz zawiera zestawienie zakupów i sprzedaży danego przedsiębiorstwa za określony okres.

Olga Leczykiewicz, adwokat