Rejestr Należności Publicznoprawnych

2018-02-19

W dniu 07 kwietnia 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Jednym z istotnych elementów ustawy miało być utworzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych, zawierającego informacje dotyczące zaległości publicznoprawnych, takich jak zobowiązania podatkowe, kary administracyjne, należności celne i grzywny. Rejestr pierwotnie miał rozpocząć działanie z dniem 01 stycznia 2018 r., ale ww. data została przesunięta na dzień 01 lipca 2018 r.

Z Rejestru będzie można uzyskać dane na temat stwierdzonych prawomocnie zaległości publicznoprawnych nie mniejszych niż 5.000 zł. Dane dotyczyć będą zarówno przedsiębiorców jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej (w przypadku tych drugich uzyskanie informacji będzie wymagało zgody takiej osoby). Stworzenie Rejestru ma na celu usprawnienie oraz ułatwienie dochodzenia należności przed przedsiębiorców, a przede wszystkim umożliwić ocenę wiarygodności potencjalnych kontrahentów.

Olga Leczykiewicz, adwokat