Zmiany w ustawach o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych

2018-03-26

Z dniem 1 stycznia 2019 roku wejdą w życie nowe zasady związane z egzekucją komorniczą wierzytelności .

Nowe przepisy upraszczają katalog opłat egzekucyjnych wprowadzając jedną opłatę w wysokości 10%.

Ponadto komornicy nie będą mogli - poza wyjątkowymi sytuacjami - przyjmować spraw spoza obszaru apelacji, na terenie której komornik działa. Znacząco zostanie też ograniczona możliwość dokonywania czynności przez asesorów i aplikantów komorniczych w toku postępowań egzekucyjnych. 

Nowością będzie też konieczność nagrywania wszelkich czynności egzekucyjnych podejmowanych przez komornika w terenie. 

Joanna Surma, radca prawny