Wnioski do KRS tylko w formie elektronicznej

2018-03-27

Z dniem 1 marca 2020 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące obowiązku składania wszystkich wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Nowością będzie też konieczność sporządzenia sprawozdania finansowego podmiotów podlegających wpisowi w postaci elektronicznej oraz opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Dominika Rado, aplikant radcowski