Nowe zasady bezpieczeństwa w obliczu pandemii koronawirusa

2020-03-25

Jak informowaliśmy już w naszych poprzednich artykułach - sytuacja prawna w Polsce, z uwagi na pandemię koronawirusa, jest bardzo dynamiczna. Władze starają się regularnie aktualizować rozporządzenia i dostosowywać zasady bezpieczeństwa do bieżącej sytuacji w kraju.

Pewne ograniczenia zostały wprowadzono już wcześniej i mieliśmy szansę się do nich przyzwyczaić. Są to m. in.:

 • zawieszenie zajęć stacjonarnych w żłobkach, przedszkolach, szkołach i na uczelniach oraz zastąpienie większości z nich zajęciami online (tzw. e-learningiem),
 • wprowadzenie zakazu zgromadzeń powyżej 50 osób o charakterze publicznym, państwowym i religijnym,
 • ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych, w taki sposób, że pozostały otwarte jedynie: sklepy spożywcze, apteki, drogerie oraz pralnie,
 • ograniczenie działalności gastronomicznej w zakresie spożywania posiłków na miejscu,
 • zamknięcie miejsc rekreacji i rozrywki takich jak: kina, biblioteki, muzea, siłownie i kluby fitness, baseny.

Od dnia dzisiejszego (25 marca 2020 roku) wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 522), dalej zwane: „Rozporządzeniem”. Wprowadzone już wcześniej zasady bezpieczeństwa, pod wpływem rozwoju epidemii w Polsce i w Europie, zostały rozszerzone.

Ograniczenie w przemieszczaniu się

Od dzisiaj nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami zawodowymi, bytowymi i zdrowotnymi. Obostrzenie to nie dotyczy więc:

 • dojazdu do pracy oraz przemieszczania się w związku z zakresem swojej zawodowej działalności, a także wolontariatu,
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego, takich jak: zrobienie niezbędnych zakupów, wykupienie leków w aptece, udanie się na wizytę do lekarza,
 • przemieszczania się w celu dotarcia na wydarzenia religijne (nadto w obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, z wyłączeniem z tego osób sprawujących posługę).

Przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób (poza członkami rodzin).

Rozszerzenie zakazu zgromadzeń

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy, pracodawca musi jednak wprowadzać szczególnie zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Ograniczenie ilości pasażerów w komunikacji miejskiej

Dobrą wiadomością jest to, że środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Władze rozumieją potrzeby Polaków i fakt, że wielu z nas nie byłoby w stanie przemieszczać się w inny sposób. Jednak i tutaj z uwagi na wysoki stopień zagrożenia musiały zostać wprowadzone stosowne obostrzenia i od dzisiaj w środkach komunikacji miejskiej – autobusach, tramwajach i metrze - tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta.

W mocy pozostają wszystkie wcześniej wprowadzone już zakazy i ograniczenia. Na ten moment obostrzenia wprowadzone Rozporządzeniem mają obowiązywać do 11 kwietnia 2020 roku.

W związku z nowymi zakazami pojawia się wiele niewiadomych:

 • Czy wyprowadzanie zwierząt domowych na spacer, uprawianie sportu na świeżym powietrzu, rekreacyjna jazda na rowerze lub spacer stanowić będą naruszenie wprowadzonych obostrzeń?
 • W jakim dokładnie zakresie obowiązują ograniczania w przemieszczaniu się? Czy został utworzony katalog zamknięty miejsc do których można się przemieszczać? Czy podczas przemieszczania się w razie kontroli trzeba mieć ze sobą zaświadczenie np. od pracodawcy o konieczności dojeżdżania do pracy?
 • Na jakiej podstawie prawnej wprowadzane są nowe ograniczenia i czy nie naruszają one konstytucyjnej zasady wolności?

Zespół Kancelarii postara się w najbliższym czasie udzielić odpowiedzi na każde z tych pytań. Jeżeli jeszcze jakieś zagadnienie związane z Rozporządzeniem budzi Państwa wątpliwości, zachęcamy do kierowania do nas zapytań na naszym fanpage’u https://www.facebook.com/kancelariagosekleczykiewiczsurma/. Zależy nam, żebyście byli Państwo pewni swojej sytuacji i dzięki temu czuli się bezpieczniej w tych ciężkich dla nas wszystkich czasach.

Joanna Kwela, aplikant adwokacki