Czy wyprowadzanie zwierząt domowych na spacer, uprawianie sportu na świeżym powietrzu, rekreacyjna jazda na rowerze lub spacer stanowić będą naruszenie wprowadzonych obostrzeń?

2020-03-27

Jak zasygnalizowaliśmy w poprzednim artykule, w związku z nowymi obostrzeniami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 522), dalej zwanym: „Rozporządzeniem” pojawia się wiele niewiadomych.

Od dnia 25 marca 2020 roku nie można się swobodnie przemieszczać poza celami zawodowymi, bytowymi i zdrowotnymi. Obostrzenie to nie dotyczy:

  • dojazdu do pracy oraz przemieszczania się w związku z zakresem swojej zawodowej działalności, a także wolontariatu,
  • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego,
  • przemieszczania się w celu dotarcia na wydarzenia religijne.

Nadto przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób (poza osobami najbliższymi w rozumieniu Kodeksu karnego, czyli: małżonkami, wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, powinowatymi w tej samej linii lub stopniu, osobami pozostającymi w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkami, a także osobami pozostającymi we wspólnym pożyciu).

Obostrzenie to, chociaż niezbędne w związku z epidemią koronawirusa, istotnie ingeruje w wolność jednostki, albowiem w znaczący sposób ogranicza swobodne przemieszczanie. W związku z tym aktywności, których realizacja wydawała nam się do tej pory oczywista, jak przykładowo wyprowadzenie psa na spacer, uprawianie sportu na świeżym powietrzu lub zwykła wycieczka do lasu, obecnie budzą niepewność co do możliwości dalszego ich podejmowania. Nasuwają się zatem pytania: Czy dalej możemy wykonywać wyższej wskazane czynności w sposób zgodny z Rozporządzeniem? Czy nie naruszamy norm prawnych i tym samym czy grozi nam jakaś sankcja z tego tytułu?

Choć samo Rozporządzenie jest oszczędne w słowach i nie rozwiewa powyższego dylematu, z pomocą przychodzą nam wytyczne na stronie gov.pl i odpowiedź ta powinna być dla wielu z nas bardzo satysfakcjonująca!

Okazuje się, że do kategorii wyjść w celu załatwienia niezbędnych potrzeb życiowych można zaliczyć spacer, wycieczkę do lasu czy jednorazowe wyjście w celach sportowych. Podkreślone jednak zostają wprowadzone wymagania zachowania ograniczonej odległości od innych osób oraz ustalonego limitu przemieszczających się wspólnie (maksymalnie dwóch osób z wyłączeniem osób najbliższych). Jednocześnie zaleca się ograniczenie tego typu wyjść do niezbędnego minimum, zgodnego z zasadami zdrowego rozsądku.

Do spraw, których nie dotyczą obostrzenia, doliczyć należy także spacery ze zwierzętami, które nie mogą w inny sposób zaspokoić swoich naturalnych potrzeb. Są to niewątpliwie nasi wierni czworonożni towarzysze – psy. Musimy oczywiście dokładać starań, żeby spacery te odbywały się zgodnie z wcześniej wskazanymi zasadami – zachowania odległości od innych osób. Czy należy skracać lub ograniczać ilość wyjść na dwór z psiakiem? Absolutnie nie! Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa, ale nie zapominajmy o prawach naszych zwierząt. Zgodnie z zasadnym stanowiskiem weterynarzy, dla psa spacer stanowi ogromnie ważny element dnia i jest to dla niego czas, podczas którego może realizować swoje psie potrzeby, o wiele szersze niż tylko codzienna toaleta. Takie wyjścia m. in.: zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa poprzez badanie terytorium, a także stanowią aktywność fizyczną i intelektualną, która zapobiega wielu chorobom i agresji. Oczywiście w obecnej sytuacji nie należy rozszerzać dotychczas przyjętej codziennej psiej aktywności, trzeba jednak pamiętać, że pies potrzebuje przynajmniej jednego dłuższego (trwającego od jednej do dwóch godzin) spaceru dziennie - zależnie od jego wieku, rasy i indywidualnych potrzeb.

Oczywiście kierując się zasadami bezpieczeństwa, w tym ciężkim okresie, stanowczo należy ograniczyć wychodzenie na świeże powietrze z innymi pupilami (co wiosną jest bardzo popularne) – kotem, królikiem, kawią domową (potocznie świnką morską). Jednocześnie pamiętajmy o zapewnieniu im odpowiedniej dawki ruchu i rozrywki na terenie mieszkania, domu, czy prywatnego podwórka.

Ograniczenia dotyczą natomiast placów zabaw i siłowni na świeżym powietrzu. Są to miejsca gromadzenia się wielu osób, a tym samym wysokiego ryzyka zakażenia. Ponadto musimy pamiętać, że dzieciom, które wspólnie się bawią, o wiele trudniej jest zachować poziom higieny, jaki utrzymują dorośli i tym samym taka  zabawa mogłaby się zakończyć przeniesieniem wirusa pomiędzy rodzinami.

Podsumowując – wprowadzone Rozporządzenie nie narzuca nam zakazu uprawiania sportu na świeżym powietrzu, rekreacyjnej jazdy na rowerze lub wyjścia na spacer. Obostrzenia nie dotyczą również koniecznych spacerów ze zwierzętami domowymi. Zamknięte jednak zostają place zabaw i siłownie na świeżym powietrzu. Podczas każdego wychodzenia na zewnątrz musimy pamiętać o zachowaniu ograniczonej odległości od innych osób oraz o przestrzeganiu ustalonego limitu przemieszczających się wspólnie. Przede wszystkim pamiętajmy jednak o kierowaniu się zasadami zdrowego rozsądku i troską o bezpieczeństwo swoje i innych osób!

Joanna Kwela, aplikant adwokacki