Proponowane działania mające na celu wyeliminowanie lub chociaż zminimalizowanie niekorzystnych konsekwencji pandemii koronawirusa

2020-03-30

Od momentu, gdy Światowa Organizacja Zdrowia (z ang. World Health Organization) ogłosiła, że epidemia zakaźnej choroby układu oddechowego COVID-19, wywoływana przez wirusa SARS-CoV-2 zostaje uznana za pandemię, śledzimy dla naszych Klientów wszystkie związane z nią zmiany w prawie dotyczące m. in.: wymiaru sprawiedliwości, pracy, systemu edukacji i szeroko rozumianej działalności gospodarczej.

Zdajemy sobie sprawę, że okres obecnie trwającej pandemii jest dla Państwa szczególnie trudny, a gwałtowne i liczne nowelizacje przepisów mogą niestety negatywnie wpłynąć na sytuację gospodarczo-finansową wielu podmiotów, w tym przede wszystkim: przedsiębiorców, pracodawców i pracowników oraz osób związanych umowami długoterminowymi, jak np.: umowa zlecenie. Mamy świadomość, że obecnie niezbędne jest niezwłoczne podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie lub chociaż zminimalizowanie niekorzystnych konsekwencji ostatnich wydarzeń.

 

Kroki, jakie mogą Państwo poczynić już w tym momencie to m. in.:

Sporządzenie i złożenie wniosków do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o umorzenie/ odroczenie terminów płatności składek i należności podatkowych.

Przystąpienie do ugodowych prób zawarcia porozumień z kontrahentami, w tym poprzez przygotowanie stosownych aneksów do zawartych wcześniej umów, np. mających na celu zmianę przyjętych wcześniej, a niemożliwych do zrealizowania terminów wykonania zobowiązań, terminów płatności i innych obowiązków umownych, a  także – w przypadku, gdy dana umowa nakłada taki obowiązek – poinformowanie kontrahenta o braku możliwości realizacji obowiązków umownych z uwagi na wystąpienie tzw. siły wyższej.

Podjęcie negocjacji i przygotowanie wniosków o odroczenie/ umorzenie/ rozłożenie na raty należności, w tym np.: czynszu najmu.

Rozparzenie możliwości ewentualnego zawarcia porozumień z dłużnikami w celu zmiany terminów płatności ich zobowiązań, a w przypadku braku porozumienia wystosowanie wezwań do zapłaty, a dalej skierowanie powództwa o zapłatę do sądu.

W przypadku pracodawców/ zleceniodawców – przygotowanie wypowiedzeń umów o pracę, w tym w związku z likwidacją stanowisk pracy oraz wypowiedzeń innych umów długoterminowych, w tym umów zlecenie.

W przypadku pracowników – przygotowanie odwołań od wypowiedzeń umów o pracę.

Skorzystanie z innych rozwiązań objętych tzw. tarczą antykryzysową.

 

W odpowiedzi na zaistniałą sytuacją proponujemy wsparcie prawne Zespołu Kancelarii Gosek Leczykiewicz Surma Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych s. c.  i zapraszamy do kontaktu:

- telefonicznego pod numerem tel.: +48 61 30710 31,

- mailowego: office@glslegal.pl

- oraz za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Kancelarii: http://glslegal.pl/kontakt

Zachęcamy również do śledzenia fanpage’u Kancelarii https://www.facebook.com/kancelariagosekleczykiewiczsurma/ gdzie regularnie zamieszczać będziemy najważniejsze informacje dotyczące zmian prawnych spowodowanych pandemią.

Joanna Kwela, aplikant adwokacki