Poznański pakiet antykryzysowy

2020-03-31

Rząd zaakceptował pakiet rozwiązań, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa, tzw.: tarczę antykryzysową. Jej głównym celem jest ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach. Wprawdzie odpowiedzialność za skuteczność działań antykryzysowych w obszarze gospodarki spoczywa na barkach rządu, ale władze Miasta Poznań, chcąc pomóc lokalnym przedsiębiorcom, postanowiły wprowadzić zbiór ulg uzupełniający rządowy projekt.

Proponowane rozwiązania to m. in.:

 

ulgi dla dzierżawców i najemców gruntów miejskich, w postaci np.: możliwości złożenia wniosku o zmianę terminu zapłaty czynszu, rozłożenia opłat na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia opłat w całości lub w części,

 

dla użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości przewidziano zmianę terminu płatności opłat rocznych należnych za 2020 rok za użytkowanie wieczyste oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (z 31 marca 2020 roku na 30 czerwca 2020 roku), a w przypadku braku możliwości uiszczenia opłaty w nowym terminie, z uwagi na brak płynności finansowej, możliwość rozłożenia opłat na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia opłat w całości lub w części,

 

dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w miejskich lokalach wskazano na możliwość odroczenia terminu płatności za kwiecień 2020 roku do 20 sierpnia 2020 roku oraz za maj 2020 roku do 20 listopada 2020 roku, zaś zaległości, które powstaną na skutek epidemii, będzie można odroczyć lub rozłożyć na raty, a przedsiębiorcy będę również mogli wnioskować o potrącenie należności z tytułu czynszu za kwiecień 2020 roku z wpłaconej wcześniej kaucji (którą będzie trzeba uzupełnić w terminie 12 miesięcy od dokonania potrącenia),

 

możliwość odroczenia terminów lub rozłożenia na raty płatności podatków dla przedsiębiorców.

 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że ww. ulgi będą mogły być zastosowane na odpowiedni wniosek przedsiębiorcy, który będzie analizowany i rozpatrywany indywidualnie, w oparciu o opisany stan faktyczny i załączone dokumenty.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuacją proponujemy wsparcie prawne Zespołu Kancelarii Gosek Leczykiewicz Surma Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych s. c.  i zapraszamy do kontaktu:

telefonicznego pod numerem tel.: +48 61 30710 31,

mailowego: office@glslegal.pl

oraz za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Kancelarii: http://glslegal.pl/kontakt

Zachęcamy również do śledzenia fanpage’u Kancelarii https://www.facebook.com/kancelariagosekleczykiewiczsurma/ gdzie regularnie zamieszczać będziemy najważniejsze informacje dotyczące zmian prawnych spowodowanych pandemią.

Joanna Kwela, aplikant adwokacki