Stałe zasady bezpieczeństwa oraz stopniowe znoszenie ograniczeń

2020-04-17

W dniu 16 kwietnia 2020 roku odbyła się kolejna konferencja Premiera i Ministra Zdrowia podczas której przedstawione zostały najnowsze informacje w zakresie tzw. „podstaw nowej normalności”, czyli stałych zasad bezpieczeństwa, w związku z trwającą pandemią zakaźnej choroby układu oddechowego COVID-19, wywoływana przez wirusa SARS-CoV-2. Do obostrzeń, które będą musiały być przestrzegane przez czas nieokreślony, aż do odwołania należą:

 • konieczność zachowania 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych osób,
 • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi,
 • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
 • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
 • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Pozostałe ograniczenia mają być stopniowo znoszone w czterech etapach. Obecnie znana jest tylko data wdrożenia pierwszego etapu, która została wyznaczona na dzień 20 kwietnia 2020 roku. O wprowadzaniu kolejnych zmian będą decydowały takie czynniki jak: dynamika przyrostu nowych zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim), wydajności służby zdrowia oraz realizacja wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne. Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzało cotygodniową ewaluację zmian, jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa.

Pierwszy etap:

 • działalność gospodarcza: wprowadzone zostaną nowe zasady w handlu i usługach - do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 będzie mogło wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4, a w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni
 • życie społeczne: umożliwiony zostanie dostęp do lasów i terenów zielonych, np.: parków oraz wprowadzona zostanie możliwość rekreacji (przy czym place zabaw w dalszym ciągu pozostanę zamknięte); starsza młodzież, która ukończyła 13. rok życia będzie mogła przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej; liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym, będzie zależała od powierzchni świątyni - na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni

Drugi etap:

 • działalność gospodarcza: nastąpi otwarcie sklepów budowlanych w weekendy; planowane jest również otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych z ograniczeniami
 • życie społeczne: zostaną otwarte niektórych instytucji kultury, m. in.: bibliotek, muzeów i galerii sztuki

Trzeci etap:

 • działalność gospodarcza: planowane jest otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetycznych; również sklepy w galeriach handlowych moją zostać ponownie otwarte z istotnymi ograniczeniami; nastąpi umożliwienie działalności punktom gastronomii stacjonarnej z ograniczeniami
 • życie społeczne: możliwe będzie przeprowadzanie wydarzeń sportowych do 50 osób (w otwartej przestrzeni i bez udziału publiczności); zostanie również wprowadzona organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3, z ustaloną maksymalną liczbą dzieci w sali

Czwarty etap:

 • działalność gospodarcza: nastąpi otwarcie salonów masażu i solariów; możliwa będzie działalność siłowni i klubów fitness
 • życie społeczne: zostaną otwarte teatry i kina w nowym reżimie sanitarnym

Joanna Kwela, aplikant adwokacki