Pierwszy etap znoszenia ograniczeń

2020-04-20

W dniu 16 kwietnia 2020 roku odbyła się konferencja Premiera i Ministra Zdrowia podczas której przedstawiono najnowsze informacje w zakresie tzw. „podstaw nowej normalności”, czyli stałych zasad bezpieczeństwa, w związku z trwającą pandemią zakaźnej choroby układu oddechowego COVID-19, wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2 oraz wskazano, iż pozostałe ograniczenia mają być stopniowo znoszone.

Z dniem dzisiejszym (20 kwietnia 2020 roku) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 697), zwanym dalej: „Rozporządzeniem”, został wdrożony pierwszy etap wprowadzania zmian w obostrzeniach.

Wprowadzone zostają nowe zasady w handlu i usługach:

  • do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4,
  • w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni
  • w przypadku stacji paliw płynnych mogą przebywać maksymalnie 4 osoby na jedno stanowisko kasowe,
  • w przypadku handlu na straganie lub targowisku mogą przebywać maksymalnie 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży (z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych obiektów, placówek, targowisk oraz straganów).

Wcześniejsza regulacja dotycząca zakazu korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż oraz pełniących funkcje publiczne terenów leśnych, w szczególności: parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania również zostaje zmieniona. Od dnia 20 kwietnia 2020 roku do odwołania zakazuje się korzystania jedynie z ogrodów zoologicznych, placów zabaw oraz ogrodów jordanowskich w części, w jakiej ten ogród ma plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci, a także ze znajdujących się na terenach leśnych miejsc małej infrastruktury leśnej, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci, wiat i miejsc biwakowania. Oznacza to, że od dzisiaj możemy przemieszczać się również w celach rekreacyjnych, pamiętając jednak o pozostałych ograniczeniach, np.: zakazie zgromadzeń czy konieczność zachowania 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych osób.

Co również istotne w Rozporządzeniu wskazano, iż obowiązku zakrywania przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego ust i nosa nie stosuje się w przypadku osób przebywających na terenie lasu.

Dotychczasowy zakaz przemieszczania się małoletniego bez opieki osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej został ograniczony do małoletniego, który nie ukończył 13. roku życia.

Zmieniona została również liczba osób, które mogą uczestniczyć w trakcie sprawowania kultu religijnego. Obecnie jest ona zależała od powierzchni świątyni - na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni (oprócz osób sprawujących kult religijny).  Na cmentarzu podczas jednego pogrzebu może znajdować się nie więcej niż 50 uczestników (oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy).

O wprowadzaniu kolejnych zmian będą decydowały takie czynniki jak: dynamika przyrostu nowych zachorowań, wydajności służby zdrowia oraz realizacja wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne. Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzało cotygodniową ewaluację zmian, jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa. Musimy więc pamiętać, że to od naszego odpowiedzialnego zachowania zależy, kiedy zostanie zdrożony drugi etap znoszenia ograniczeń.

Joanna Kwela, aplikant adwokacki