Tarcza Antykryzysowa 2.0.

2020-04-28

Sytuacja związana z epidemią zakaźnej choroby układu oddechowego COVID-19, wywoływana przez wirusa SARS-CoV-2 doprowadziła w Polsce i na całym świecie do licznych ograniczeń oraz obostrzeń, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Dla każdego z nas okres jest ten wyjątkowo ciążki, jednak w szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się niewątpliwie przedsiębiorcy, którzy musząc zapewnić dalsze funkcjonowanie swojej działalności, jednocześnie dostosowują się do nowych norm prawnych, cały czas dodatkowo mając na uwadze konieczność dbania o prawidłowe warunki pracy swoich pracowników.

W dniu 17 kwietnia 2020 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695), zwaną dalej: „Tarcza Antykryzysowa 2.0.” lub „Tarcza 2.0.” oraz ustawę z 3 kwietnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku (Dz. U. poz. 694). Rozwiązania przewidziane w Tarczy Antykryzysowa 2.0 skupione są przede wszystkim na rozszerzeniu oferowanej już wcześniej pomocy dla przedsiębiorców oraz osób związanych umowami cywilnoprawnymi.

Instytucje, na które warto zwrócić szczególną uwagę to:

 • zmiany w prawie pracy polegające m. in.: na dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników od Starosty, modyfikacje w zakresie rozwiązań dotyczących systemu lub rozkładu czasu pracy, w tym możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika,
 •  
 • zwolnienie z opłacania składek za ubezpieczenia społeczne za okres marzec, kwiecień i maj 2020 roku, które zostało rozszerzone na firmy zatrudniające od 10 do 49 osób oraz o płatników będących spółdzielnią socjalną,
 •  
 • odstąpienie od pobierania odsetek (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa) za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 roku przeznaczone dla płatników składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19,
 •  
 • świadczenie postojowe, które będzie mogło być wypłacone ponownie, po spełnieniu określonych warunków (nie więcej niż trzy razy, na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono już wcześniej świadczenie postojowe, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego),
 •  
 • wydłużenie terminu ważności niektórych dokumentów, w tym prawa jazdy, co jest szczególnie ważne dla osób prowadzących działalność związaną z transportem,
 •  
 • legalizacja pobytu i uprawnienie do podejmowania pracy przez cudzoziemców,
 •  
 • dodatkowe rozwiązania w zakresie prawa spółek, w tym wprowadzenie wyjątku dotyczącego terminu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w sytuacji, gdy niewypłacalności spowodowana jest koronawirusem, a także możliwość podejmowania uchwał przez rady nadzorcze w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkach akcyjnych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których umowa albo statut spółki przewiduje głosowanie tajne (jest to możliwe, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu w tym zakresie).

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, w przypadku zainteresowania którymś z rozwiązań Tarczy Antykryzysowej 2.0., proponujemy wsparcie prawne Zespołu Kancelarii Gosek Leczykiewicz Surma Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych s. c., który opracuje indywidualny plan działania w Państwa sytuacji.

Zapraszamy do kontaktu:

- telefonicznego pod numerem tel.: +48 61 30710 31

- mailowego: office@glslegal.pl

- oraz za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Kancelarii: http://glslegal.pl/kontakt

Zachęcamy również do śledzenia fanpage’u Kancelarii https://www.facebook.com/kancelariagosekleczykiewiczsurma/ gdzie regularnie zamieszczać będziemy najważniejsze informacje dotyczące zmian prawnych spowodowanych pandemią.

Joanna Kwela, aplikant adwokacki