Tarcza Finansowa PFR

2020-04-30

Tarcza Finansowa dla Firm i Pracowników jest  to program wsparcia skierowany do mikrofirm oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, realizowany bezpośrednio przez Polski Fundusz Rozwoju (w skrócie: „PFR”). Wspiera go również Narodowy Bank Polski (w skrócie: „NBP”), który współdziała z rządem w realizacji programu pomocowego, przede wszystkim przez obniżki stóp procentowych, skup obligacji rządowych, a także inne instrumenty wspierające płynność banków.

Celem programu jest ochrona miejsc pracy oraz zapewnienie firmom płynności finansowej, produkcji, a nawet realizacji planów inwestycyjnych w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Program skierowany jest do polskich przedsiębiorców, którym ma pomóc powrócić do normalnej działalności po zamrożeniu gospodarki w czasie walki z epidemią zakaźnej choroby układu oddechowego COVID-19, wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2.

Pieniądze z Tarczy Finansowej PFR (poza 100 mld zł, które zostaną przeznaczone bezpośrednio na ochronę miejsc pracy), zostaną rozdysponowane w następujący sposób: ok. 25 mld zł dla mikrofirm, ok. 50 mld zł dla małych i średnich firm oraz ok. 25 mld zł dla dużych firm.

W przypadku mikroprzedsiębiorstw subwencje mogą być udzielane do maksymalnej kwoty 324 tys. zł na trzy lata. Środki bezzwrotne stanowią do 75 procent subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

W przypadku małych i średnich firm kwota subwencji jest już dużo wyższa - do 3,5 mln zł na trzy lata. Zasady pomocy bezzwrotnej są identyczne jak w przypadku mikrofirm.

Z kolei w dla dużych firm, a więc zatrudniających więcej niż 250 osób, finansowanie jest udzielane bezpośrednio przez Polski Fundusz Rozwoju, na bazie indywidualnej analizy finansowej.

W zależności od kategorii podmiotu szczegółowo określone są warunki, które trzeba spełnić, by uzyskać pomoc. Wskazane są też cele, na jakie mogą być przeznaczone środki uzyskane w ramach Tarczy Finansowej.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, w przypadku zainteresowania powyżej przedstawionym programem, proponujemy wsparcie prawne Zespołu Kancelarii Gosek Leczykiewicz Surma Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych s. c., w tym przy ubieganiu się o subwencje.

Zapraszamy do kontaktu:

- telefonicznego pod numerem tel.: +48 61 30710 31

- mailowego: office@glslegal.pl

- oraz za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Kancelarii: http://glslegal.pl/kontakt

Zachęcamy również do dalszego śledzenia fanpage’u Kancelarii https://www.facebook.com/kancelariagosekleczykiewiczsurma/ gdzie regularnie zamieszczać będziemy najważniejsze informacje dotyczące zmian prawnych spowodowanych pandemią.

Joanna Kwela, aplikant adwokacki