Trzeci etap znoszenia ograniczeń

2020-05-27

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. Poz. 878), zwanym dalej: „Rozporządzeniem”, został wdrożony trzeci etap wprowadzania zmian w obostrzeniach związanych z trwającą pandemią zakaźnej choroby układu oddechowego COVID-19, wywoływana przez wirusa SARS-CoV-2.

Przypominamy, że pierwszy etap „odmrażania gospodarki” został wdrożony od dnia 20 kwietnia 2020 roku i od tego czasu o wprowadzaniu kolejnych zmian decydują takie czynniki jak: dynamika przyrostu nowych zachorowań, wydajności służby zdrowia oraz realizacja wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne, które są cotygodniowo analizowane przez Ministerstwo Zdrowia.

 

Na obecnym etapie znoszenia ograniczeń wprowadzona została znacząca zmiana dot. prowadzenia działalności gospodarczej – od 18 maja 2020 roku otwarte zostały zakłady fryzjerskie i kosmetyczne oraz restauracje, kawiarnie i bary (w tym także w centrach handlowych). Muszą one jednak funkcjonować z zachowaniem zasad nowego reżimu sanitarnego.

W zakresie usług fryzjerskich i kosmetycznych wprowadzone zostały następujące rygory:

 • wprowadzony został obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (jeśli wykonywany zabieg na to pozwala),
 • w miarę możliwości usługodawcy zobowiązani zostali do używania ręczników jednorazowych,
 • nie ma możliwości oczekiwania na usługę w poczekalni, a klienci przyjmowani są jedynie po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online,
 • konieczne jest zachowanie odpowiednich odległości pomiędzy stanowiskami, a w przypadku braku możliwości w tym zakresie – poszczególne stanowiska muszą być oddzielone od siebie przegrodami o odpowiedniej wysokości,
 • klientów obowiązuje zakaz używania telefonów.

Lokale gastronomiczne mogą funkcjonować przy spełnieniu następujących warunków:

 • zachowaniu limitu osób w lokalu - na 1 osobę musi przypadać powierzchnia minimum 4 m2,
 • po każdym kliencie musi nastąpić obowiązkową dezynfekcję stolika,
 • zachowaniu 2 m odległości między stolikami; blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m jedynie pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika,
 • zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach;
 • goście restauracji mogą zdjąć maseczki dopiero, gdy siedzą już przy stolikach , a kucharze oraz obsługa lokalu ma obowiązek noszenia maseczek oraz rękawiczek.

Szczegółowe wytyczne sanitarne dla poszczególnych branż można znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju.

 

Ponadto Rozporządzenie wprowadziło szereg zmian w zakresie życia społecznego.

 

Od 18 maja 2020 roku dzieci poniżej 13. roku życia mogą wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

 

Zajęcia edukacyjne

Od dnia 18 maja 2020 roku można prowadzić zajęcia praktyczne w szkołach policealnych, rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację, przy czym uczestnictwo dzieci w tych zajęciach nie jest obowiązkowe (w zależności od decyzji rodziców dzieci mogą bowiem nadal korzystać z edukacji zdalnej). Zostały również otwarte placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną (m. in.: świetlice środowiskowe, schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe).

Z dniem 25 maja 2020 roku możliwe jest również prowadzenie  zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będzie można łączyć z zajęciami dydaktycznymi, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej). Zaczęły odbywać się również konsultacje z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas (głównie w ramach przedmiotów zdawanych na egzaminach). Planowane jest przywrócenie zajęć na uczelniach dla studentów ostatnich lat studiów oraz w zakresie zajęć, które nie są możliwe do przeprowadzenia w formie zdalnej. Z kolei od 1 czerwca 2020 roku moją być możliwe konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

Możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8 została przedłużona.

 

Zmiany w funkcjonowaniu środków transportu  publicznego

Od dnia 18 maja 2020 roku został zwiększony limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy skorzystać z podwyższenia limitu pasażerów, tzn. czy pozostanie obecna ilość (tylu pasażerów, ile wynosi połowa miejsc siedzących), czy też liczba miejsc wzrośnie do ilości 30% liczby wszystkich miejsc łącznie (siedzących i stojących), przy czym połowa miejsc siedzących musi wówczas pozostać wolna.

 

Uczestnictwo w uroczystościach religijnych

Najwcześniej wprowadzoną regulacją, już od 17 maja 2020 roku, była zmiana obostrzeń w zakresie uczestnictwa w uroczystościach religijnych - obecnie podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2.

 

Sport i kultura

Zwiększone zostały także limity osób na otwartych obiektach sportowych oraz wprowadzono możliwość organizowania zajęć w obiektach zamkniętych przy zachowaniu limitu osób oraz przestrzeganiu reżimu sanitarnego (zakaz korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego, poza WC, dezynfekcja urządzeń po każdych zajęciach).

Następują również poluzowania obostrzeń w zakresie działalności kulturalnej, z uwzględnieniem rygorów sanitarnych, które zostały określone na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Możliwa jest m. in.: działalność kin plenerowych, wznowienie prac na planach filmowych, wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury, indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych, wznowienie prób i ćwiczeń.

 

Kontrole na granicy przedłużone do 12 czerwca 2020 roku

Rozporządzeniem przedłużone zostały również kontrole na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją o kolejne 30 dni (do 12 czerwca 2020 roku).

 

Jednocześnie należy pamiętać o obostrzeniach, które będą musiały być przestrzegane przez czas nieokreślony, aż do odwołania, tzw.: „stałych zasad bezpieczeństwa”, do których należą:

 • konieczność zachowania 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych osób,
 • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi,
 • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
 • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
 • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi znoszenia obostrzeń i związanym z tym reżimem sanitarnym, proponujemy wsparcie prawne Zespołu Kancelarii Gosek Leczykiewicz Surma Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych s. c.  i zapraszamy do kontaktu:

- telefonicznego pod numerem tel.: +48 61 30710 31

- mailowego: office@glslegal.pl

- oraz za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Kancelarii: http://glslegal.pl/kontakt

 

Zachęcamy również do dalszego śledzenia fanpage’u Kancelarii https://www.facebook.com/kancelariagosekleczykiewiczsurma/ gdzie regularnie zamieszczać będziemy najważniejsze informacje dotyczące zmian prawnych spowodowanych pandemią.

 

Anna Wróbel, aplikant radcowski