Czwarty etap znoszenia ograniczeń

2020-05-29

W dniu 27 maja 2020 roku odbyła się konferencja prasowa Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego. Rząd poinformował o szczegółach czwartego etapu znoszenia obostrzeń związanych z trwającą pandemią zakaźnej choroby układu oddechowego COVID-19, wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2.

Minister Zdrowia podkreślił, iż zmiany w panujących zasadach bezpieczeństwa są możliwe, gdyż transmisja pozioma rozprzestrzeniania się wirusa w przestrzeni publicznej jest już niewielka oraz zadowalający jest stan przygotowania szpitali na przyjęcie pacjentów z koronawirusem („wolnych” jest ponad 80% łóżek i ponad 90% respiratorów).

 

Obowiązek zasłaniania nosa i ust może być zastępowany zachowaniem dystansu społecznego

Już od dnia 30 maja 2020 roku w otwartej przestrzeni publicznej (np.: parki, chodniki, ulice, plaże) obowiązek zasłaniania nosa i ust możne być zastępowany zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego - 2 metrów odległości od innych osób. Każdy może podjąć indywidualnie decyzję o wyborze środka ochrony, jednak jeżeli utrzymanie dystansu okaże się niemożliwe, np.: z uwagi na zatłoczenie chodnika, konieczne jest zasłonienie twarzy. W dalszym ciągu z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki do 13. roku życia, osoby wspólnie mieszkające oraz osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem.

W dalszym ciągu będzie obowiązywał nakaz zasłaniania nosa i ust m. in. w:

 • środkach komunikacji miejskiej
 • sklepach,
 • kinach i teatrach
 • salonach masażu i tatuażu,
 • kościołach,
 • urzędach.

Pozostałe miejsca, w których będzie trzeba zasłaniać nos i usta, określi Główny Inspektorat Sanitarny.

Obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni zamkniętej zostanie wyłączony w:

 • miejscu pracy – jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymogi sanitarne,
 • restauracjach i barach – po zajęciu przez klienta miejsca przy stole.

 

Zniesienie limitu osób w branży handlowej i gastronomicznej

Kolejną zmianą jaka zostanie wprowadzona z dniem 30 maja 2020 roku będzie zniesienie limitu osób przebywających w punktach handlowych oraz gastronomicznych. Przypominamy, że do tej pory w tych miejscach (w sklepach, w restauracjach, na targach, na poczcie oraz w innych punktach usługowych) na 1 osobę musiała przypadać określona powierzchnia lub liczba stanowisk obsługowych.

O czym należy pamiętać, w części z tych miejsc nadal będzie obowiązywał obowiązek zasłaniania nosa i ust, a także konieczność dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek.

Co również istotne, mimo zniesienia ograniczeń ilościowych klientów przyjmowanych w punktach gastronomicznych, nadal musi być w nich zachowana odpowiednia odległość między stolikami oraz muszą być przestrzegane dotychczasowe wytyczne sanitarne.

 

Uroczystości o charakterze religijnym

Zmiana w obostrzeniach obejmie również miejsca sprawowania kultu religijnego – limit osób mogących uczestniczyć w uroczystości religijnej zostanie zniesiony w dniu 30 maja 2020 roku. Dotyczy to również uroczystości pogrzebowych

I tak jak powyżej – zwracamy uwagę, iż zniesienie limitu osób nie jest równoznaczne ze zmianą pozostałych obostrzeń, a uczestniczy takich uroczystości w dalszym ciągu będą musieli zasłaniać nos i usta.

 

Zgromadzenia do 150 osób

Od dnia 30 maja 2020 roku w przestrzeniach otwartych dozwolona będzie organizacja zgromadzeń oraz koncertów plenerowych, w których będzie mogło brać udział do 150 osób. Uczestnicy będą musieli zasłaniać nos i usta lub zachować dystans społeczny.

Sanepid będzie przedstawiał rekomendacje, gdzie ze względu na sytuację epidemiologiczną zgromadzenia lub koncerty plenerowe nie powinny się odbywać, jednak ostateczna decyzja należeć będzie do właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

 

Wesela i inne uroczystości rodzinne

Podczas konferencji prasowej wskazano, iż od dnia 6 czerwca 2020 roku możliwa będzie organizacja uroczystości rodzinnych, w tym wesel, w których będzie mogło brać udział do 150 osób. Na podkreślenie zasługuje, że uczestnicy nie będą musieli zasłaniać ust i nosa.

 

Otwarcie wszystkich hotelowych atrakcji

W najbliższym, czasie zostaną ponownie uruchomione atrakcje hotelowe - restauracje i bary hotelowe zostaną otwarte z dniem 30 maja 2020 roku, a hotelowe baseny, siłownie i kluby fitness rozpoczną działalność od 6 czerwca 2020 roku.

 

Wznowienie działalności ośrodków kultury i rekreacji

Od dnia 6 czerwca 2020 roku działalność mogą wznowić:

 • kina,
 • teatry,
 • opery,
 • balet,
 • baseny,
 • siłownie (siłownie na świeżym powietrzu zostaną uruchomione już od dnia 30 maja 2020 roku),
 • kluby fitness,
 • sale zabaw (place zabaw na świeżym powietrzu zostaną uruchomione już od dnia 30 maja 2020 roku),
 • parki rozrywki,
 • sauny,
 • solaria,
 • salony masażu
 • salony tatuażu.

Możliwa będzie również organizacja targów, wystaw i kongresów.

Konkretne zalecenia sanitarne zostaną określone dla poszczególnych branż po zakończeniu procesu konsultacji z przedsiębiorcami.

 

Natalia Gomułka, prawnik; Joanna Kwela, aplikant adwokacki