• Kancelaria GLS

    Twój profesjonalny partner w biznesie.

  • Kancelaria GLS

    Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych.

  • Kancelaria GLS

    Bieżące doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców.

Obszary praktyk

Inwestycje budowlane

Usługi prawne skierowane do osób fizycznych i prawnych uczestniczących na każdym etapie procesu budowlanego.

Sprawdź

Własność intelektualna

Wsparcie przedsiębiorców w zagadnieniach dotyczących ochrony ich własności intelektualnej.

Sprawdź

Podatki

Kompleksowe doradztwo w kwestiach podatkowych.


Sprawdź

Ochrona środowiska

Bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych związana z zagadnieniami ochrony środowiska.


Sprawdź

Procesy

Profesjonalne wsparcie podmiotów gospodarczych w toczących się postępowaniach sądowych, sądowoadministracyjnych i arbitrażowych.

Sprawdź

Prawo karne gospodarcze

Wsparcie na rzecz osób fizycznych w toku postępowania karnego w związku z ich działalnością biznesową.

Sprawdź

Ostatnie aktualności

09 Paź

„Mały ZUS” i „Mikro ZUS” - czyli o nadchodzących zmianach dla przedsiębiorców w opłacie obowiązkowych składek względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Założenie własnej działalności gospodarczej, chociaż z pozoru łatwe i niedrogie (np. z powodu braku opłaty w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za rejestrację), wiąże się z czasem z ponoszeniem różnego rodzaju wysokich wydatków przez przedsiębiorcę, w tym do regulowania zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej
27 Sie

Przedawnienie roszczeń – zmiany wprowadzone w znowelizowanej ustawie

W 2017 roku rozpoczęły się prace legislacyjne mające na celu wprowadzenia zmian w instytucji przedawnienia roszczeń. Dnia 13 kwietnia 2018 roku Sejm uchwalił nowe brzmienie ustawy, która wprowadza zmiany w tym zakresie, a następnie przekazał ją Prezydentowi RP do podpisu. Ustawa została przyjęta i po odpowiednim vacatio legis weszła w życie.

Czytaj więcej
27 Mar

Wnioski do KRS tylko w formie elektronicznej

Z dniem 1 marca 2020 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące obowiązku składania wszystkich wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Czytaj więcej