Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe

Leczykiewicz Surma Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych wspiera dłużników, wobec których istnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości, w tym w szczególności służy pomocą w zakresie:

  •  wyboru optymalnego dla potrzeb danego Klienta rodzaju postępowania upadłościowego;
  •  przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości;
  •  negocjacji z kontrahentami i innymi wierzycielami, czy w realizacji układu zawartego z wierzycielami;

Kancelaria doradza także wierzycielom zamierzającym złożyć w stosunku do swego dłużnika wniosek o ogłoszenie upadłości, jak i wierzycielom chcącym zgłosić swoją wierzytelność w toku postępowania upadłościowego na każdym etapie tego postępowania. Prawnicy Kancelarii specjalizują się w reprezentacji klientów w postępowaniach upadłościowych obejmujących likwidację, postępowaniach restrukturyzacyjnych, jak i naprawczych.

Klientom niewypłacalnym, wobec których istnieje szansa na uniknięcie kłopotliwego dla prowadzonej działalności gospodarczej, postępowania upadłościowego, prawnicy Kancelarii pomogą w restrukturyzacji istniejącego zadłużenia, w tym w negocjacjach z wierzycielami w osobach kontrahentów, z bankami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędami Skarbowymi i innymi instytucjami oraz z komornikami.

Prawnicy Kancelarii świadczą pomoc prawną nie tylko przedsiębiorcom borykającym się z problemami finansowymi, ale – w ramach tzw. upadłości konsumenckiej – także Klientom indywidualnym, którzy nie mogą uporać się ze spłatą swoich zobowiązań.

Masz pytania? Chcesz nawiązać współpracę?