Prawo ochrony środowiska

Konieczność uwzględnienia kwestii związanych z ochroną środowiska pojawia się w niemal wszystkich rodzajach działalności gospodarczej. Już etap planowania inwestycji wymaga od przedsiębiorcy ustalenia, jaki wpływ będzie miała ona na środowisko. Na kolejnych etapach realizacji inwestycji przedsiębiorcy zmuszeni są regularnie uwzględniać szereg regulacji z zakresu ochrony środowiska i realizować wiele wynikających z nich obowiązków, co staje się łatwiejsze i mniej skomplikowane z pomocą prawników posiadających bogate doświadczenie w tej materii, wspieranych dodatkowo wiedzą doświadczonych specjalistów i pracowników naukowych z zakresu ochrony środowiska.

Kancelaria LS świadczy w tym zakresie na rzecz swoich klientów następujące usługi:

  •  Wsparcie, doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniach z zakresu prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody
  •  Badanie działalności i dokumentacji przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania prawa ochrony środowiska i spełnienia wynikających z niego obowiązków,
  •  Wsparcie w planowaniu inwestycji i ocena ich wpływu na środowisko,
  •  Doradztwo prawne w procedurze uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych,
  •  Doradztwo prawne w procedurze uzyskiwania decyzji środowiskowych, zezwoleń i koncesji,
  •  Opinie prawne w przedmiocie szczegółowych aspektów prawa ochrony środowiska w funkcjonowaniu przedsiębiorstw,
  •  Analiza odpowiedzialności przedsiębiorców oraz członków zarządu i kadry zarządzającej za naruszenie prawa ochrony środowiska lub za szkody w środowisku,
  •  Reprezentacja klientów w postepowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami

Masz pytania? Chcesz nawiązać współpracę?