Usługi związane z ochroną własności intelektualnej

Kancelaria LS Leczykiewicz Surma Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych to zespół profesjonalistów, których jedną ze specjalności jest doradztwo z zakresie spraw związanych z ochroną własności intelektualnej naszych Klientów.

W szczególności świadczymy usługi związane z ochroną osobistych oraz majątkowych praw autorskich do utworów, takich jak w szczególności utwory literackie, muzyczne i słowno – muzyczne, filmowe, utwory wzornictwa przemysłowego, utwory architektoniczne.

Oferta Kancelarii, skierowana do naszych Klientów, obejmuje m.in.::

  •  fachowe doradztwo w zakresie zawierania umów dotyczących przeniesienia praw autorskich do utworów, umów licencyjnych, klauzul umownych dotyczących praw autorskich, przygotowywanie i opiniowanie projektów umów;
  •  ochrona praw autorskich przysługujących naszym Klientom przed naruszycielami – wezwania do zaniechania naruszeń, przygotowywanie pozwów i pism procesowych w toku spraw o naruszenie praw autorskich, reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi;

Kancelaria posiada także w swojej ofercie usługi związane z zapewnieniem Klientom Kancelarii ochrony patentowej, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych czy znaków towarowych. Wspieramy naszych Klientów w toku postępowania przez Urzędem Patentowym RP w celu uzyskania ochrony przysługujących im praw, jak również dokonujemy wszelkich działań mających na celu strzeżenie praw własności przemysłowej przed jej naruszycielami (w tym reprezentacja Klientów w sprawach sądowych związanych z naruszaniem praw własności przemysłowej).

Świadczymy także kompleksowe wsparcie we wszelkich sprawach związanych z prawem konkurencji, w tym w kwestiach związanych z czynami nieuczciwej konkurencji.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z Kancelarią na powyższym polu, zapraszamy do kontaktu z nami.

Masz pytania? Chcesz nawiązać współpracę?