Rozwiązywanie sporów - spory sądowe, arbitraż

Kancelaria LS Leczykiewicz Surma Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych wspiera swych Klientów także w sytuacji, gdy pozasądowe metody rozwiązywania problemów nie doprowadziły do pożądanego rezultatu i koniecznym jest skierowanie sprawy do sądu powszechnego bądź (w sytuacjach przewidzianych prawem) do sądu arbitrażowego.

Bez względu na to, po której stronie znajdujecie się Państwo w ramach toczącego się postępowania, Kancelaria zawsze zapewnia profesjonalne wsparcie prawne swym Klientom. Reprezentujemy naszych Klientów we wszelkich sprawach toczących się z ich udziałem przed polskimi sądami powszechnymi, a dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Gwarantujemy również kompleksową obsługę postępowań przed organami administracji, czy sądami administracyjnymi (w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie).

Posiadamy także bogate doświadczenie w sprawach rozpoznawanych przez sądy arbitrażowe. Tym z Państwa, którzy są stroną sporu dotyczącego ich życia prywatnego (np. sprawy rodzinne czy spadkowe) również gwarantujemy profesjonale wsparcie w toku sprawy.

Nasze usługi w zakresie reprezentacji Klientów w toku postępowań spornych kierujemy do podmiotów zlokalizowanych na terenie całego kraju. Współpracujemy z licznymi kancelariami prawnymi mającymi swoją siedzibę zagranicą, co także pozwala nam pełniej reprezentować Państwa w sporze o charakterze transgranicznym.

Jeśli chcielibyście powierzyć prowadzenia Państwa sprawy spornej Kancelarii, uprzejmie prosimy o kontakt z nami.

Masz pytania? Chcesz nawiązać współpracę?