Prawo podatkowe

Kancelaria LS świadczy na rzecz swoich klientów kompleksowe usługi z zakresu prawa podatkowego. Stale współpracujemy z doświadczonymi i cenionymi na poznańskim rynku księgowymi, biurami rachunkowymi, biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi. W efekcie nasi klienci zawsze otrzymują produkt najwyższej jakości, zawierający optymalne rozwiązania.

Oferowane przez nas usługi obejmują w szczególności:

  •  kompleksowe doradztwo w zakresie podatkowych skutków planowanych transakcji i umów,
  •  sporządzanie dokumentacji cen transferowych, a także analizowanie i opiniowanie dokumentacji cen transferowych przygotowanych samodzielnie przez Klienta,
  •  reprezentację Klienta w postępowaniu podatkowym przed organami podatkowymi, a także w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  •  sporządzanie wniosków o interpretacje podatkowe,
  •  doradztwo podatkowe, obejmujące sporządzanie opinii prawnych dotyczących aktualnych działań biznesowych, opiniowanie i projektowanie umów pod kątem konsekwencji podatkowych, reprezentację w ramach bieżących kontaktów z organami podatkowymi,
  •  analizę podatkowych aspektów działań restrukturyzacyjnych (podziały spółek, połączenia, wnoszenie aportów itd.),
  •  restrukturyzację zobowiązań podatkowych – przygotowywanie wniosków o umorzenie bądź rozłożenia na raty zaległości podatkowych, reprezentacja podczas negocjacji z organami podatkowymi,
  •  przygotowanie wniosków o indywidualną interpretację przepisów podatkowych.

Każdą powierzoną nam sprawę rozpatrujemy także z punktu widzenia prawa podatkowego, dostarczając naszym Klientom kompleksowe i najbardziej korzystne, zarówno z punktu widzenia  prawnego jak i podatkowego, rozwiązania ich problemów. To połączenie pomocy prawnej z kompleksowym doradztwem podatkowym stanowi naszą największą siłę i daje naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa we wszelkich aspektach ich działalności.

Masz pytania? Chcesz nawiązać współpracę?