Sprawy frankowe

Kancelaria wspiera Klientów chcących uwolnić się od problemu kredytu we frankach. Reprezentujemy kredytobiorców posiadających kredyty indeksowane bądź denominowane do CHF i w zależności od treści umowy rekomendujemy najkorzystniejszą dla Klienta ścieżkę postępowania: unieważnienie kredytu udzielonego we franku szwajcarskich lub jego skuteczne „odfrankowienie”.

Rezultatem powyższego jest żądanie zwrotu nadpłat uiszczonych na rzecz banku rat kapitałowo – odsetkowych bądź zwrot nadpłaty powstałej wskutek stosowania przez banki niedozwolonych klauzul. 

Masz pytania? Chcesz nawiązać współpracę?