Aktualności

Grant na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm z Wielkopolski

2020-08-17
Od początku trwającego stanu pandemii koronawirusa rząd wprowadził pakiet rozwiązań, który ma przeciwdziałać jej gospodarczym skutkom, tzw.: tarcze antykryzysowe. Chociaż główna odpowiedzialność za skuteczność działań antykryzysowych w obszarze gospodarki spoczywa właśnie na barkach rządu, powstała również tzw. „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” mająca na celu pomoc lokalnym przedsiębiorcom. Dzięki niej został wprowadzony zbiór ulg, dotacji i innych form pomocy uzupełniający rządowy projekt, w tym obecnie uruchomiony Grant na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm z Wielkopolski.
Czytaj więcej

Czwarty etap znoszenia ograniczeń

2020-05-29
W dniu 27 maja 2020 roku odbyła się konferencja prasowa Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego. Rząd poinformował o szczegółach czwartego etapu znoszenia obostrzeń związanych z trwającą pandemią zakaźnej choroby układu oddechowego COVID-19, wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2.
Czytaj więcej

Trzeci etap znoszenia ograniczeń

2020-05-27
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, został wdrożony trzeci etap wprowadzania zmian w obostrzeniach związanych z trwającą pandemią zakaźnej choroby układu oddechowego COVID-19, wywoływana przez wirusa SARS-CoV-2.
Czytaj więcej

Tarcza Finansowa PFR

2020-04-30
Tarcza Finansowa dla Firm i Pracowników jest to program wsparcia skierowany do mikrofirm oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, realizowany bezpośrednio przez Polski Fundusz Rozwoju. Wspiera go również Narodowy Bank Polski, który współdziała z rządem w realizacji programu pomocowego, przede wszystkim przez obniżki stóp procentowych, skup obligacji rządowych, a także inne instrumenty wspierające płynność banków. Celem programu jest ochrona miejsc pracy oraz zapewnienie firmom płynności finansowej, produkcji, a nawet realizacji planów inwestycyjnych w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce.
Czytaj więcej

Tarcza Antykryzysowa 2.0.

2020-04-28
W dniu 17 kwietnia 2020 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695) oraz ustawę z 3 kwietnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku (Dz. U. poz. 694). Rozwiązania przewidziane w tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0 skupione są przede wszystkim na rozszerzeniu oferowanej już wcześniej pomocy dla przedsiębiorców oraz osób związanych umowami cywilnoprawnymi.
Czytaj więcej

Beneficjenci Rzeczywiści w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

2020-04-20
CRBR jest to system teleinformatyczny, który ma służyć gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o Beneficjentach Rzeczywistych spółek: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych oraz akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych. Posiadanie tych danych jest niezbędne dla zwalczania zjawisk prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Czytaj więcej

Pierwszy etap znoszenia ograniczeń

2020-04-20
Z dniem 20 kwietnia 2020 roku Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 697) został wdrożony pierwszy etap wprowadzania zmian w obostrzeniach związanych z trwającą pandemią zakaźnej choroby układu oddechowego COVID-19, wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2.
Czytaj więcej

Stałe zasady bezpieczeństwa oraz stopniowe znoszenie ograniczeń

2020-04-17
W dniu 16 kwietnia 2020 roku odbyła się kolejna konferencja Premiera i Ministra Zdrowia podczas której przedstawione zostały najnowsze informacje w zakresie tzw. „podstaw nowej normalności”, czyli stałych zasad bezpieczeństwa, w związku z trwającą pandemią zakaźnej choroby układu oddechowego COVID-19, wywoływana przez wirusa SARS-CoV-2. Pozostałe ograniczenia mają być stopniowo znoszone w czterech etapach.
Czytaj więcej

Obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscu publicznym

2020-04-16
W dniu 15 kwietnia 2020 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 673). Rozporządzenie określa m. in. szczegółowe zasady realizacji zapowiadanego obowiązku zakrywania ust i nosa.
Czytaj więcej

Wakacje 2020 w obliczu pandemii koronawirusa

2020-04-10
Do dnia dzisiejszego epidemia zakaźnej choroby układu oddechowego COVID-19, wywoływana przez wirusa SARS-CoV-2 dotarł już do większości miejsc na świecie. Władze w Polsce, starając się dostosowywać zasady bezpieczeństwa do bieżącej sytuacji w kraju, zamknęły granice i zawiesiły loty pasażerskie. Ciężko w tej sytuacji wyobrazić sobie bezstresowe zaplanowanie wakacji 2020 i wykupienie wycieczki organizowanej przez któreś z biur podróży, ponieważ istnieje realne zagrożenie, że pandemia do tego czasu nie ustanie. Jeżeli jednak ktoś już wcześniej zawarł umowę z biurem podróży (np.: na zasadach first minute) może obecnie odczuwać obawy dot. rezygnacji z wykupionego wyjazdu, związane z warunkami rozwiązania takiej umowy oraz utratą poniesionych kosztów.
Czytaj więcej

Wielkanoc 2020

2020-04-10
Czytaj więcej

Informacje oraz aktualizacje w zakresie zasad bezpieczeństwa przedstawione podczas konferencji Premiera i Ministra Zdrowia w dniu 9 kwietnia 2020 roku

2020-04-09
W dniu 9 kwietnia 2020 roku odbyła się konferencja Premiera i Ministra Zdrowia podczas której przedstawione zostały najnowsze informacje oraz aktualizacje w zakresie zasad bezpieczeństwa, w związku z trwającą pandemią zakaźnej choroby układu oddechowego COVID-19, wywoływana przez wirusa SARS-CoV-2. Podczas konferencji zostały m. in. przedstawione długo oczekiwane przez uczniów informacje o czekających ich egzaminach oraz nowe obostrzenia w postaci obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Wskazano również terminy, do jakich zostają przedłużone już wcześniej obowiązujące zasady bezpieczeństwa.
Czytaj więcej

Poznański pakiet antykryzysowy

2020-03-31
Rząd zaakceptował pakiet rozwiązań, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa, tzw.: tarczę antykryzysową. Jej głównym celem jest ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach. Wprawdzie odpowiedzialność za skuteczność działań antykryzysowych w obszarze gospodarki spoczywa na barkach rządu, ale władze Miasta Poznań, chcąc pomóc lokalnym przedsiębiorcom, postanowiły wprowadzić zbiór ulg uzupełniający rządowy projekt.
Czytaj więcej

Proponowane działania mające na celu wyeliminowanie lub chociaż zminimalizowanie niekorzystnych konsekwencji pandemii koronawirusa

2020-03-30
Okres trwającej pandemii jest wyjątkowo trudny, a gwałtowne i liczne nowelizacje przepisów mogą niestety negatywnie wpłynąć na sytuację gospodarczo-finansową wielu podmiotów, w tym przede wszystkim: przedsiębiorców, pracodawców i pracowników oraz osób związanych umowami długoterminowymi, jak np.: umowa zlecenie. Obecnie niezbędne jest niezwłoczne podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie lub chociaż zminimalizowanie niekorzystnych konsekwencji ostatnich wydarzeń.
Czytaj więcej

Czy wyprowadzanie zwierząt domowych na spacer, uprawianie sportu na świeżym powietrzu, rekreacyjna jazda na rowerze lub spacer stanowić będą naruszenie wprowadzonych obostrzeń?

2020-03-27
Jak zasygnalizowaliśmy w poprzednim artykule, w związku z nowymi obostrzeniami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, pojawia się wiele niewiadomych. Obostrzenie to, chociaż niezbędne w związku z epidemią koronawirusa, istotnie ingeruje w wolność jednostki, albowiem w znaczący sposób ogranicza swobodne przemieszczanie. W związku z tym aktywności, których realizacja wydawała nam się do tej pory oczywista, jak przykładowo wyprowadzenie psa na spacer, uprawianie sportu na świeżym powietrzu lub zwykła wycieczka do lasu, obecnie budzą niepewność co do możliwości dalszego ich podejmowania. Nasuwają się zatem pytania: Czy dalej możemy wykonywać wyższej wskazane czynności w sposób zgodny z Rozporządzeniem? Czy nie naruszamy norm prawnych i tym samym czy grozi nam jakaś sankcja z tego tytułu?
Czytaj więcej

Nowe zasady bezpieczeństwa w obliczu pandemii koronawirusa

2020-03-25
Od dnia 25 marca 2020 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Wprowadzone już wcześniej zasady bezpieczeństwa, pod wpływem rozwoju epidemii w Polsce i w Europie, zostały znacząco rozszerzone.
Czytaj więcej

Praca zdalna jako nowa forma świadczenia pracy przez pracownika w czasie pandemii koronawirusa

2020-03-25
Ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono nowe uregulowania dotyczące m. in. stosunków pracowniczych. Zgodnie z art. 3 Ustawy pracodawca może polecić pracownikowi w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa wykonywanie pracy przez oznaczony czas poza stałym miejscem jej wykonywania – zatem w praktyce najczęściej w domu. Samo pojęcie „pracy zdalnej” jest w języku prawnym pojęciem nowym, nieuregulowanej dotychczas w Kodeksie pracy. Należy zwrócić uwagę, iż ww. Ustawa nie reguluje szczegółowo pewnych aspektów, na które pragniemy Państwu zwrócić uwagę w niniejszym artykule.
Czytaj więcej

Wprowadzenie na terenie Polski stanu epidemii i związane z tym zmiany w przepisach

2020-03-25
W okresie epidemii koronawirusa specjalnie dla naszych Klientów śledzimy wszystkie zmiany w prawie dotyczące m. in.: wymiaru sprawiedliwości, pracy, systemu edukacji i szeroko rozumianej działalności gospodarczej. Mając świadomość, że okres obecnie trwającej pandemii jest dla Państwa szczególnie trudny i może niestety negatywnie wpłynąć na sytuację gospodarczo-finansową wielu podmiotów, uważamy, że kluczowe jest niezwłoczne podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie reperkusji ostatnich wydarzeń.
Czytaj więcej

„Mały ZUS” i „Mikro ZUS” - czyli o nadchodzących zmianach dla przedsiębiorców w opłacie obowiązkowych składek względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

2018-10-09
Założenie własnej działalności gospodarczej, chociaż z pozoru łatwe i niedrogie (np. z powodu braku opłaty w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za rejestrację), wiąże się z czasem z ponoszeniem różnego rodzaju wysokich wydatków przez przedsiębiorcę, w tym do regulowania zobowiązań względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Czytaj więcej

Przedawnienie roszczeń – zmiany wprowadzone w znowelizowanej ustawie

2018-08-27
W 2017 roku rozpoczęły się prace legislacyjne mające na celu wprowadzenia zmian w instytucji przedawnienia roszczeń. Dnia 13 kwietnia 2018 roku Sejm uchwalił nowe brzmienie ustawy, która wprowadza zmiany w tym zakresie, a następnie przekazał ją Prezydentowi RP do podpisu. Ustawa została przyjęta i po odpowiednim vacatio legis weszła w życie.
Czytaj więcej

Wnioski do KRS tylko w formie elektronicznej

2018-03-27
Z dniem 1 marca 2020 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące obowiązku składania wszystkich wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
Czytaj więcej

Zmiany w ustawach o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych

2018-03-26
Z dniem 1 stycznia 2019 roku wejdą w życie nowe zasady związane z egzekucją komorniczą wierzytelności
Czytaj więcej

Rejestr Należności Publicznoprawnych

2018-02-19
W dniu 07 kwietnia 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.
Czytaj więcej

Zezwolenie na pracę sezonową

2018-02-19
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2018 r., wprowadziła możliwość zatrudnienia cudzoziemców w oparciu o nowy typ zezwolenia, a mianowicie zezwolenia na pracę sezonową.
Czytaj więcej

Jednolity Plik Kontrolny dla mikroprzedsiębiorców

2018-02-19
Czytaj więcej

Zmiany w przepisach dotyczących kierowców

2018-01-08
Od 4 czerwca 2018 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące kierowców. Zmiany nastąpią m. in. w „systemie rozliczeń” punktów karnych za wykroczenia drogowe.
Czytaj więcej

Planowane zmiany w zakresie zasad wypłaty dywidendy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

2018-01-08
Planowane są zmiany niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zmiany dotyczyć mają również zasad wypłaty dywidendy i zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w spółce z o.o.
Czytaj więcej

W 2018 roku wzrośnie minimalne wynagrodzenie

2017-12-21
2100 zł wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2018 roku
Czytaj więcej

Zakaz handlu w niedziele od marca 2018 roku

2017-12-21
Od 1 marca 2018 roku zakupów nie zrobimy w drugą i trzecią niedziele miesiąca
Czytaj więcej

Zmiany w zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet

2017-04-28
Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nastąpią zmiany w zasadach zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet.
Czytaj więcej

Dematerializacji akcji spółek handlowych

2017-04-28
Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi pracę nad nowelizacją ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Przedstawiona przez Ministra Finansów nowelizacja przewiduje dematerializacje wszystkich akcji. Projekt dotyczy obu spółek w których odbywa się obrót akcjami czyli spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółki akcyjnej.
Czytaj więcej

Nowelizacja Kodeksu karnego w przedmiocie przepadku

2017-04-28
Sejm RP uchwalił projekt ustawy nowelizującej Kodeks karny. Zmiany dotyczyć mają między innymi przepadku mienia pochodzącego z przestępstwa.
Czytaj więcej

Koniec tradycyjnych zwolnień lekarskich

2017-03-06
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Przyjęta nowelizacja wprowadza zmiany formy wystawianych zwolnień lekarskich.
Czytaj więcej

Zmiany w kredytach hipotecznych

2017-03-06
Dnia 24 lutego 2017 Sejm RP przyjął ustawę o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (dalej: Ustawa). Celem nowej Ustawy są zmiany w dotychczasowych sposobach zawierania umów kredytów hipotecznych oraz większa ochrona kredytobiorców.
Czytaj więcej

Rozliczenie podatku dochodowego przez fiskus

2017-03-06
Zgodnie z przyjętym projektem nowelizującym ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych nastąpić mają zmiany w przedmiocie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.
Czytaj więcej

Krótsze terminy przedawnienia roszczeń

2017-02-10
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem ustawy nowelizującej Kodeks cywilny. Zakresem zmian mają być objęte między innymi terminy przedawnienia.
Czytaj więcej

Zmiany w kodeksie karnym - naruszenia w związku z podatkiem VAT

2017-02-10
Dnia 26 stycznia 2016 r. Sejm RP przyjął przepisy zmieniające odpowiedzialność karną dotyczącą przestępstwa wyłudzenia podatku VAT na podstawie tzw. fikcyjnych faktur. Kara za popełnienie tego przestępstwa będzie mogła wynosić nawet 25 lat pozbawienia wolności.
Czytaj więcej

Planowane zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

2017-02-10
Zasady wykonywania pracy przez pracowników tymczasowych regulowane są przez ustawę z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (dalej: Ustawa). W związku z przyjętym projektem nowelizacji Ustawy, szykują się duże zmiany w zakresie zatrudniania pracownic tymczasowych w ciąży. Zmiany te mają na celu zwiększenie ich ochrony w związku z macierzyństwem.
Czytaj więcej

Zakładanie działalności gospodarczej przez telefon

2017-01-27
Z dniem 16 stycznia 2017 roku wprowadzony został nowy sposób założenia działalności gospodarczej. Zgodnie ze zmianami dopuszczalne będzie złożenie wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przez telefon.
Czytaj więcej

Regulamin wynagradzania obowiązkowy przy zatrudnieniu co najmniej 50 pracowników

2017-01-27
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, nastąpiły zmiany w przepisach Kodeksu pracy dotyczących między innymi regulaminów wynagradzania.
Czytaj więcej

Prokura łączna niewłaściwa dopuszczalna

2017-01-27
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, wprowadziła zmiany w Kodeksie cywilnym m.in. poprzez prawne umożliwienie ustanawiania tzw. prokury łącznej niewłaściwej.
Czytaj więcej

Zmiany w zakresie rozliczania umów zlecenia/o świadczenie usług

2017-01-18
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwracamy uwagę na nowe obowiązki z niej wynikające w zakresie rozliczania umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług
Czytaj więcej

Zmiana limitu transakcji gotówkowych

2017-01-10
Z dniem pierwszego stycznia 2017 r. zmienił się limit transakcji gotówkowych dokonywanych za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.
Czytaj więcej

Nowe obowiązki organów prowadzących kontrole działalności przedsiębiorców

2017-01-09
Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: Ustawa).
Czytaj więcej

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

2017-01-04
Dnia 10 stycznia 2016 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 26 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jest to nowa regulacja, która swym zakresem obejmie sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, które wynikają z zawartej pomiędzy nimi umowy.
Czytaj więcej

Nowy sposób liczenia terminów w prawie cywilnym

2017-01-04
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, która znowelizowała między innymi art. 115 k.c. koniec terminu w prawie cywilnym, a także w postępowaniu cywilnym nie będzie mógł wypaść w sobotę. Przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Czytaj więcej

Wyższe wynagrodzenie za pracę na start

2017-01-02
Zgodnie z nowelizacją Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zmieni się sposób wynagradzania pracowników w pierwszym roku ich zatrudnienia. Dotychczas obowiązywał przepis pozwalający pracodawcy na ustalenie wynagrodzenia pracowniczego w pierwszym roku jego zatrudnienia, na poziomie poniżej pensji minimalnej.
Czytaj więcej

CSR w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości

2016-12-29
Wyrazem wdrażania do polskiego systemu prawnego założeń społecznej odpowiedzialność biznesu (ang. CorporateSocialResponsibility, CSR) jest nowelizacja ustawy o rachunkowości, której celem jest dostosowanie polskiego prawa do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22 października 2014 r.
Czytaj więcej

Skrócenie czasu przechowywania akt pracowników

2016-12-29
Zgodnie z założeniami projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, ulec ma skrócenie obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej z 50 lat do 10 lat.
Czytaj więcej

Nowe zasady w Kodeksie Postępowania Administracyjnego w ramach ułatwień dla przedsiębiorców

2016-12-29
Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nastąpią zmiany mające na celu szereg ułatwień dla przedsiębiorców.
Czytaj więcej

Kwota wolna od podatku

2016-12-29
Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta tzw. ustawą o kwocie wolnej od podatku wzrośnie ona w 2017 roku do 6.600,00 zł.
Czytaj więcej

Mała ustawa o innowacyjności

2016-12-29
Dnia 4 listopada 2016 r. Sejm RP za zgodą wszystkich obecnych posłów uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej.
Czytaj więcej

Nadzór satelitarny dla przewoźników drogowych

2016-12-12
Zgodnie z projektem ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, samochody przewożące niektóre towary, w tym wyroby akcyzowe (np. paliwa) mają być kontrolowane za pomocą lokalizatora.
Czytaj więcej

Złagodzenie wymogów prawa pracy wobec przedsiębiorców zatrudniających nie więcej niż 50 pracowników

2016-12-12
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców stanowiący element pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”, przewiduje liczne złogodzenia przepisów w zakresie prawa pracy. 
Czytaj więcej

Europejski nakaz zabezpieczenia

2016-12-12
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającym procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w
Czytaj więcej

Ulga na start

2016-12-12
Zgodnie z projektem ogłoszonej przez Ministerstwo Rozwoju tzw. „Konstytucji Biznesu” początkujący przedsiębiorcy będą zwolnieni ze składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj więcej

Ułatwienia dla najmniejszych graczy na rynku

2016-12-12
W ramach tzw. „Konstytucji Biznesu” Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało projekt ustawy Prawo przedsiębiorców, w której znalazły się m.in. zapisy uznające osoby, które z prowadzonej działalności uzyskują stosunkowo niewielkie dochody, za nieprowadzące działalności gospodarczej.
Czytaj więcej