Usługi związane z ochroną własności intelektualnej naszych Klientów

Usługi związane z ochroną własności intelektualnej naszych Klientów

Kancelaria GLS Leczykiewicz Surma Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych to zespół profesjonalistów, ktorych jedną ze specjalności jest doradztwo z zakresie spraw związanych z ochroną własności intelektualnej naszych Klientów.

W szczególności świadczymy usługi związane z ochroną osobistych oraz majątkowych praw autorskich do utworów, takich jak w szczeególnosci utwory literackie, muzyczne i słowno - muzyczne, filmowe, utwory wzornictwa przemysłowego, utwory architektoniczne.

Oferta Kancelarii skierowana do naszych Klientów odejmuje m.in.:

  • fachowe doradztwo w zakresie zawierania umów dotyczących przeniesienia praw autorskich do utworów, umów licencyjnych, klauzul umownych dotyczących praw autorskich, przygotowywanie i opiniowanie projektów umów;
  • ochrona praw autorskich przysługujacych naszym Klientom przed naruszycielami – wezwania do zaniechania naruszeń, przygotowywanie pozwów i pism procesowych w toku spraw o naruszenie praw autorskich, reprezentacja Klientów przed sadami powszechnymi;

Kancelaria posiada także w swej ofercie usługi związane z zapewnieniem Klientom Kancelarii ochrony patentowej, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych czy znaków towarowych. Wspieramy naszych Klientów w toku postępowania przez Urzędem Patentowym RP w celu uzyskania ochrony przysługujących im praw, jak również dokonujemy wszelkich działań mających na celu strzeżenie praw własnosci przemysłowej przed jej naruszycielami (w tym reprezentacja Klientów w sprawach sądowych zwiazanych z naruszaniem praw własnosci przemysłowej).

Świadczymy także kompleksowe wsparcie we wszelkich sprawach związanych z prawem konkurencji, w tym w kwestiach związanych z czynami nieuczciwej konkurencji.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z Kancelarią na powyższym polu, zapraszamy do kontaktu z nami.