Prawo podatkowe

Prawo podatkowe

Kancelaria GLS świadczy na rzecz swoich klientów kompleksowe usługi z zakresu prawa podatkowego. Na stałe współpracujemy z doświadczonymi i cenionymi na poznańskim rynku księgowymi, biurami rachunkowymi, biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi. W efekcie zawsze nasi klienci otrzymują produkt najwyższej jakości, zawierający optymalne rozwiązania.

Oferowane przez nas usługi obejmują w szczególności:

  • kompleksowe doradztwo w zakresie podatkowych skutków planowanych transakcji i umów,
  • sporządzanie dokumentacji cen transferowych, a także analizowanie i opiniowanie dokumentacji cen transferowych przygotowanych samodzielnie przez Klienta,
  • reprezentację klienta w postępowaniu podatkowym przed organami podatkowymi, a także w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • sporządzanie wniosków o interpretacje podatkowe,
  • doradztwo podatkowe, obejmujące sporządzanie opinii prawnych dotyczących aktualnych działań biznesowych, opiniowanie i projektowanie umów pod kątem konsekwencji podatkowych, reprezentację w ramach bieżących kontaktów z organami podatkowymi,
  • analizę podatkowych aspektów działań restrukturyzacyjnych (podziały spółek, połączenia, wnoszenie aportów itd.),
  • restrukturyzację zobowiązań podatkowych – przygotowywanie wniosków o umorzenie bądź rozłożenia na raty zaległości podatkowych, reprezentacja podczas negocjacji z organami podatkowymi,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach podatkowych, postępowaniach kontrolnych oraz przed sądami administracyjnymi,
  • przygotowanie wniosków o indywidualną interpretację przepisów podatkowych.

Każdą powierzoną nam sprawę rozpatrujemy także z punktu widzenia prawa podatkowego, dostarczając naszym Klientom kompleksowe i najbardziej korzystne zarówno prawnie, jak i podatkowo rozwiązania ich problemów. To połączenie pomocy prawnej z kompleksowym doradztwem podatkowym stanowi naszą największą siłę i daje naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa we wszelkich aspektach ich działalności.