Zespół

Wspólnicy

Olga Leczykiewicz - adwokat

Olga Leczykiewicz - adwokat

Olga posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych, zdobywane w najbardziej renomowanych poznańskich kancelariach oraz podczas wykonywania od 2013 roku samodzielnej praktyki zawodowej. Jej specjalnością jest kompleksowa obsługa korporacyjna spółek w zakresie ich bieżącej działalności. Klientom służy również wsparciem w zakresie prawa karnego, w tym w szczególności prawa karnoskarbowego oraz karnego gospodarczego, jak i we wszelkich problemach prawnych życia codziennego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

W wolnym czasie realizuje pasje podróżnicze, organizuje oraz podejmuje wycieczki i rajdy rowerowe, jest częstym bywalcem kin, koneserem kinematografii europejskiej oraz literatury (od reportaży, poprzez powieści historyczne, na kryminałach kończąc).

Język: angielski.

Joanna Surma - radca prawny

Joanna Surma - radca prawny

Joanna jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktywnie działa na polu zawodowym od 2004 roku, zdobywając cenne doświadczenie w kancelariach adwokackich i radcowskich, zarówno w kraju jak i zagranicą, a także w ramach indywidualnej działalności gospodarczej. W latach 2009 – 2012 Joanna odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, zakończoną uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego w sierpniu 2012 roku.

Joanna posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych zarówno polskich, jak i zagranicznych prowadzących działalność na terenie Polski. Jej specjalnością jest przede wszytkim prawo umów, prawo spółek handlowych i prawo pracy. Biegle posługuję się językiem angielskim.

Swój wolny czas Joanna stara się spędzać aktywnie – wycieczki rowerowe, długie spacery na łonie natury, bieganie. Uwielbia powieści z wątkiem kryminalnym.