Nieruchomości i Budowlany Proces Inwestycyjny

Nieruchomości i Budowlany Proces Inwestycyjny

Kancelaria Leczykiewicz Surma Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych specjalizuje się w prawie nieruchomości, oferując swoim Klientom następujące usługi:

 • audyty prawne nieruchomości, opinie prawne w zakresie ryzyka związanego z nabyciem nieruchommości,
 • kompleksowa obsługa prawna transakcji na rynku nieruchomości, w tym sporządzanie, i opiniowanie umów, negocjacje z kontrahentami,
 • kompleksowa obsługa przedsięwzięć deweloperskich,
 • wsparcie prawne cudzoziemców nabywajacych nieruchomości w Polsce.,
 • prowadzenie spraw sądowych o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności, o ustanowienie służebności.

Kancelaria GLS zapewnia Państwu kompleksową obsługę wszelkich zagadnień związanych z inwestycyjnym procesem budowlanym, zarówno na etapie prac projektowych, jak i w trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie zgłoszenia obiektu do użytkowania i uzyskaniu stosownego pozwolenia.

W tym zakresie oferujemy Państwu w szczególności:

 • prowadzenie postępowania administracyjnego zmierzającego do uzyskania pozwolenia na budowę, w tym uzyskania wszelkich pozwoleń lub zezwoleń niezbędnych do otrzymania ostatecznego pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie,
 • przygotowanie i opiniowanie umów związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności:
  • umowy o Generalne Wykonawstwo,
  • umowy z podwykonawcami,
  • umowy o roboty budowlane,
  • umowy z kierownikiem robót oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego,
  • sporządzenie umowy z projektantem,